Personuppgifter

När Ni slutför en order hos oss kommer Ni att ange Era personliga och adress information. När Ni slutför ordern och registrerar Er för densamma ger Ni oss tillstånd att vi lagrar Era personliga information och använder den för att slutföra vår överenskommelse med Er. Ni har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att se all information om Er som vi har sparat. Om den är inkorrekt, ofullständig eller ej relevant har Ni rätt att kräva att informationen ska korrigeras eller raderas. I dessa fall, kontakta oss via e-mail. För mer info om “Personuppgiftslagen” (PUL), klicka här.