Antenninfo

antennerna.se säljer bland annat kompletta antenn system för Kommersiella marknaden och Amatörradio. Kontakta oss, helst via email med Er kravspecifikation så kommer vil att hjälpa Er på bästa sätt.

Bland våra större antenner återfinns traditionella yagi antenner, med högsta prestanda då dessa är optimerade på bästa sätt. Nyare antenn designer öppnar upp nya möjligheter för högre förstärkning eller bättre strålningslober för att vara mer effektiva i brusiga miljöer. Här följer en kortare beskrivning av några av de antenn modeller vi säljer .


LFA (Loop Fed Array) Low-Noise Yagi skiljer sig från en traditionell yagi antenn på många sätt med den mest utmärkande skillnaden att den är "tystare" dvs att den tar inte upp så mycket brus runtom som en traditionell yagi kan göra. LFA antennen har en rektangulärt formad full vågs loop som drivelement, som ligger platt ner på bommen mellan och i linje med de andra elementen på antennen.  Loopen fungerar på så sätt att de kortare ändarna som går parallellt med bommen är konstruerade så att de är 180 grader fasvända sinsemellan. Detta ger samma effekt som  man kan se på en s.k. steg-matare: sidorna jämnar (fasar) ut varandra och det ger ett väldigt "rent" strålningsdiagram och undertrycker brus och signaler i sidan på antennen.  Denna egenskap bättrar också på Fram/Back förhållandet och ger en mer bredbandig antenn än en traditionell yagi som är super optimerad. Dessa egenskaper gör att LFA antennen ger bästa prestandan för nästan vilken bomlängd som helst och vilket frekvensband som helst.
Här nedan är en bild på en LFA yagi, ytterligare info kan Ni läsa på InnovAntennas website: klicka på  LFA-yagis
The LFA-Q (Loop Fed Array Quad) Low-Noise Yagi tar fördelarna från LFA Yagin och förbättrar den ytterligare. LFA-Q är som en quad-antenn med en stor skillnad . Istället för att placera symmetriska fyrkantiga eller triangulärt formade loppar i en Yagi konfiguration så använder LFA-Q den LFA-yagi designade loopen för att ge ännu bättre undertryckning av signaler i sidan av antennen, skillnaden är att alla element är en loop och inte bara drivelementet.
Formen på looparna har gjorts komprimerade så att sido sektionerna är exakt 180 grader fasskilda med varandra och på så sätt får man en dämpande effekt.  Detta ger stor dämpning i både sida och i back på antennen.
Men om LFA yagin är så bra, varför forma alla elementen som loopar? Den största anledningen är förstärkningen blir högre per bomlängd med helvåglängds element än halv-vågs elements antenn som t.ex. LFA yagin. Detta resulterar i en kompakt antenn med mycket stor förstärkning och den är designad för att stå emot mycket tuffa väderförhållanden!
Här är en bild av en LFA-Q yagi, mer info kan Ni läsa på InnovAntennas web: klicka på LFA-Q-yagis

The OWL (Optimised Wideband Low impedance) Low-Noise Yagi är en annan antenn design. 
Rent allmänt kan man säga att desto lägre impedans desto bättre prestanda får man, om man tänker på förstärkning och Fram/Back förhållande  InnovAntennas har utvecklat flera antennmodeller av en yagi med 12.5Ω impedans av flera olika skäl. Om man sätter dit en vikt dipol med 12.5Ω på OWL-antennen får man en transformering till 50Ω and får därigenom inga förluster som man får om man är tvungen att transformera impedansen på annat sätt.
Att sätta dit en vikt dipol på en antenn är inget nytt, InnovAntennas förbättrade designen ytterligare, med hjälp av moderna design tekniker. Resultatet är imponerande, i och med att man konstruerat antennen så att elementen går genom bommen och antennen har en vikt dipol som placeras över/under bommen har man fått en lättvikts antenn som är en excellent allround antenn.
Här är en bild på en OWL yagi, ytterligare info kan Ni läsa på InnovAntennas web: klicka på OWL-yagis

The OP-DES (Opposing Phase - Driven Element System) Yagi är ytterligare en design av InnovAntennas. OP-DES yagin är speciellt utvecklad för kortvågs applikationer där bandbredd och prestanda på samma gång är svårt att erhålla. 
OP-DES yagin har en egenskap gemensamt med alla andra InnovAntennas designer: den har 50 Ohms impedans i matnings punkten och all impedans transformering sker i driv elementet och spå sätt får man en antenn som inte har sådana förluster som en traditionell yagi har. Fär många kortvågsband kan t.ex. radioamatören sikta in sig på att använda en OWA (Optimized WidebandArray) design yagi för att få prestanda över hela frekvensbandet. Men OWA antennen ger inte lika bra prestanda som en mer lågohmig antenn gör.
OP-DES yagin har ändar på en delad dipol som är böjda bakåt mot reflektorn.  Detta gör 2 saker. Strömmarna i ändarna är fasvända emot varandra och de kompenserar därför ut varandra, detta hjälper till att reducera/ta bort sidolober.  Och ändarna ger impedans transformering, och tar bort det jobbet från första direktorn vilket gör att justeringarna på antennen är mycket enklare när den designas (=bättre prestanda på antennen).  Som med alla InnovAntennas antenner är ändarna justerbara för att kunna minimera SWR. .
Prestanda över hela frekvensband från 40m (7MHz) till 12m (24MHz) blir resultatet och 1MHz bandbredd på 10m (28MHz). När vi pratar om hela frekvensband menar vi inte bara låg SWR! Antennen måste också ha excllent nivå av förstärkning och fram/back förhållande. Om Ni letar efter den ultimata monobands antennen för kortvåg så är svaret OP-DES yagi!
Här är en bild på en OP-DES yagi, ytterligare info kan NI läsa på InnovAntennas web: klicka på  OP-DES-yagis

DESpole är namnad efter OP-DES yagi drivelementet vars design den applicerar med en nedåtpekande riktning för åtminstone ett frekvensband.
Vad är DESpole och på vilket sätt skiljer den sig från en vanlig dipol? Det är många skäl till att DESpole ger excellent prestanda och är designad för tuffa förhållanden. Det finns mekaniska fördelar men först ska vi titta på prestandan. 
DESpole antennen är som alla andra antenner från InnovAntennas väldigt välgjord med fokus på väldigt bra grundmaterial och konstruktion.  Alla antennerna konstrueras med en noggrann  elektromekanisk design innan det är dags för optimering i olika datorsystem.  Detta ger en antenn som kommer att hålla i väldigt tuffa väderförhållanden.
När man jämför DESpole med andra roterbara dipoler, finns det inga förluster i traps och spolar, över 98.5% av tillförd effekt strålas ut över antennen. 
Här är en bild på DES-poles, ytterligare info kan Ni läsa på InnovAnrtennas: klicka på  DES-poles